Ce sunt Fondurile Europene?

Fondurile Europene sunt resurse financiare oferite de Comisia Europeană statelor membre ale UE pentru a sprijini proiecte și politici care contribuie la dezvoltarea lor economică, socială și regională. Aceste Fonduri Europene sunt esențiale pentru creșterea unității și rezilienței în întreaga Uniune Europeană.

Sistemul Alocării Fondurilor Europene

Fondurile Europene sunt alocate în zonele defavorizate ale Uniunii pentru a crea unitate și reziliență la nivelul întregului teritoriu. Ele sunt propuse în cadrul unui buget de fiecare stat membru și fac obiectul negocierii Cadrului Financiar Multianual cu Comisia Europeană (CE). Regulamentele europene adoptate ulterior trasează limitele și direcțiile de utilizare pentru Fondurile Europene, asigurând o raportare unitară și transparentă.

Fondurile Europene Alocate României

Între 2014 și 2020, România a obținut 23 de miliarde de euro pentru implementarea politicii de coeziune. Pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) desfășurat între 2021 și 2027, au fost obținute 29,2 miliarde de euro, iar pentru Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027, sumele alocate au ajuns la 15,83 miliarde de euro.

Perioada 2021 – 2027: Oportunități pentru Fonduri Europene

Adoptarea acordului de parteneriat între România și Comisia Europeană pentru perioada 2021 – 2027 a fost aprobată la Bruxelles pe 25 iulie 2022. Acest acord marchează condițiile finanțărilor viitoare și programele de finanțare ce vor aduce 43 de miliarde de euro în următorii șase ani. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a marcat această zi ca fiind o „ZI ISTORICĂ PENTRU ROMÂNIA”.

Programele Operaționale și Fondurile Europene

Aprobarea Programelor Operaționale coincide cu adoptarea acordului de parteneriat, stabilind direcțiile majore de alocare a fondurilor europene. Programele includ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European PLUS (FSE+), Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) și Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură (FEPAM).

Ghidul Solicitantului pentru Fonduri Europene

Autoritățile de Management sunt responsabile de redactarea Ghidului Solicitantului și de gestionarea programelor până la finalizarea perioadei de monitorizare. Etapa de consultare publică a ghidurilor este obligatorie și durează de obicei 90 de zile. În această perioadă, viitorii beneficiari pot propune soluții noi, aduce obiecții și cere clarificări pentru a facilita accesarea fondurilor europene. După consultarea publică, urmează etapa de deschidere a apelurilor de proiecte.

Tipuri de Apeluri pentru Fonduri Europene

Există două tipuri de apeluri pentru fonduri europene: competitive și non-competitive. Apelurile competitive sunt finanțate în ordinea punctajului obținut, iar cele non-competitive funcționează pe principiul „primul venit, primul servit” în limita fondurilor alocate.

Anunțarea Câștigătorilor și Semnarea Contractelor de Finanțare

După evaluarea proiectelor, câștigătorii sunt anunțați și se trece la semnarea contractelor de finanțare între beneficiari și Autoritatea de Management. Implementarea proiectelor începe odată cu semnarea contractelor și continuă până la finalizarea proiectului și depunerea raportului final.

Decontarea Cheltuielilor din Fonduri Europene

Există trei tipuri de cereri pentru decontarea cheltuielilor din fonduri europene:

  • Cererea de prefinanțare: Solicitarea virării sumelor aferente unei plăți în vederea implementării proiectului, cu condiția constituirii unei garanții.
  • Cererea de plată: Solicitarea virării sumelor necesare pentru plata facturilor conform contractului.
  • Cererea de rambursare: Solicitarea virării sumelor în cazul în care beneficiarul a plătit deja facturile din surse proprii sau din prefinanțare.

Autoritatea de Management transmite declarațiile de cheltuieli către Ministerul Finanțelor Publice, care ulterior le trimite Comisiei Europene pentru aprobare și rambursare.

Perioada de Durabilitate a Proiectului

Perioada de durabilitate a unui proiect finanțat din fonduri europene se referă la perioada în care beneficiarul trebuie să asigure continuitatea implementării și menținerea rezultatelor obținute. Aceasta poate varia între 3-5 ani, iar pentru proiecte complexe, perioada poate fi mai lungă. Acesta este, pe scurt, drumul Fondurilor Europene, de la negociere până la finalizarea perioadei de monitorizare a proiectului. Fondurile Europene reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea economică și socială a României.

Trimite-ne un e-mail la office@klothinvest.ro sau vizitează pagina de contact pentru mai multe detalii. Vom începe discuția și vom vedea cum te putem ajuta să obții finanțarea necesară.