KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Termeni și Condiții

Prelucrarea datelor 

CUPRINS: 

 1. Când se aplica? 
 2. Definiții; 
 3. Serviciul de abonament; 
 4. Autoritatea în domeniu; 
 5. Cand se aplică

Politică de confidentialitate se aplica datelor personale ale celor care doresc să devină, sunt sau au fost clienti Kloth Invest, inclusive date colectate, utilizate sau dezvaluite în timp ce utilizează site-ul companiei noastre, disponibil la adresa klothinvest.ro. Cand ne referim la “Kloth Invest”, “noi” sau “compania noastra” in aceasta declaratie, ne referim la Kloth Dynasty SRL. 

Va puteți gestiona consimțământul asupra scopurilor în care vor fi utilizate datele cu caracter personal trimitand un e-mail la adresa 

office@klothinvest.ro. 

Aceasta politică este valabilă începând cu data de 01.01.2023 2. Definiții 

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație: 

Utilizator = inseamna orice persoana care acceseaza klothinvest.ro si/sau utilizeaza in orice mod materialele, informațiile sau orice alte date disponibile pe sau prin klothinvest.ro, respective continue in newsletter-ale noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat s-au pus la dispoziție de klothinvest.ro; 

Acord = înseamnă prezentele termene si conditii generale de accesare și utilizare a klothinvest.ro; 

Comunicare comerciala = orice formă de comunicare destinatã sã promovezi, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Kloth Invest

Cookie = înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri; 

Date cu caracter personal = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Link = înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație; 

Newsletter = înseamnă un buletin periodic comunicat de către Kloth Invest utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de noi, destinate utilizatorilor site-ului; 

Prelucrarea datelor = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

Spam = înseamna orice comunicare comerciala nesolicitată interzisă de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). Nu încurajăm SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi; 

Vizită = înseamna orice accesare de către o persoană a site-ului nostru. Client rezident înseamnă:

 • persoana fizică – cetățean român, cetățean străin sau apatrid, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emisa conform legii; 
 • persoanele juridice și orice alte entități, cu sediul în România, precum și persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/reședința în România, care sunt autorizate și/sau înregistrate sa desfășoare activități economice pe teritoriul României, in mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
 • sucursalele, agentiile, reprezentantul, birourile persoanelor juridice străine, precum si ale oricaror alte entitati straine, înregistrate și/sau autorizate sa funcționeze în România; 

Client nerezident înseamnă

 • persoanele fizice – cetățeni străini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emisa conform legii; 
 • persoanele juridice și orice alte entități, cu sediul în străinătate, precum și persoanele fizice, cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate și/sau înregistrate sa desfășoare activități economice din străinătate, in mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
 • sucursalele, agentiile, reprezentantul, birourile persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror alte entitati romane, înregistrate și/sau autorizate sa funcționeze în străinătate; 
 1. Serviciul de abonament 

Prezenta politică stabilește regulile colaborării dintre Kloth Invest și tine, în calitate de Beneficiar al acestui serviciu de tipul abonament de consultanță legală telefonică cu recurență lunară (denumit în continuare „serviciu” sau „Abonament”). 

La acest moment, Furnizorul acestui Serviciu este: 

KLOTH DYNASTY SRL, persoană juridică română, cu sediul social situat în Glambocelu, str. Mușcatelor , nr. 315A, județ Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/970/2021 ,

având C.U.I. 44112464, adresă de e-mail: office@klothinvest.ro (denumit în continuare „Furnizorul”). 

Contractul de furnizare a produsului sau serviciului ales se considera încheiat între Kloth Invest și Utilizator în momentul primirii de către acesta din urma prin intermediul poștei electronice sau prin SMS a notificarii privind efectuarea cu succes a plății. 

De asemenea, conform legislației în vigoare, Kloth Invest este obligat să emita factura fiscala pentru serviciile furnizate. In acest sens, aveți obligația de a transmite în mod corect către Prestator toate datele de identificare necesare pentru emiterea facturii fiscale. 

Prețul unui serviciu furnizat de către Kloth Invest este cel afișat pe website la momentul finalizarii comenzii. 

3.1 Ce este acest Serviciu? 

Serviciul Abonament constă în furnizarea de consultanță Clientului, pe baza unui abonament, utilizat de platforma de plată a Băncii Transilvania BT PAY (pentru debitarea cardului Clientului). 

Compania oferă 3 tipuri de abonamente: 

 • Start-up și Persoane Fizice; 
 • Firme vechime 1-3 ani sau (1-3 angajați); 
 • Firme vechime peste 3 ani sau peste 3 angajați, 

Al căror conținut este următorul: 

 • Start-up și Persoane Fizice: 
 1. Consultanță personalizată – răspunsuri, soluții și recomandări – 30 minute/lună
 2. Identificăm cea mai bună oportunitate de finanțare pentru afacerea ta; 3. Te ținem constant la curent cu toate liniile de finanțare – pe mail și telefonic; 
 3. E-book: ”Circuitul Fondurilor Europene: toți pașii prin care trebuie să treci pentru finanțarea afacerii tale.”; 
 4. Plan de afaceri personalizat – Template;
 • Firme vechime 1-3 ani sau (1-3 angajați): 
 1. Consultanță personalizată – răspunsuri, soluții și recomandări – 60 minute/lună
 2. Identificăm cea mai bună oportunitate de finanțare pentru afacerea ta; 3. Te ținem constant la curent cu toate liniile de finanțare – pe mail și telefonic; 
 3. E-book: ”Circuitul Fondurilor Europene: toți pașii prin care trebuie să treci pentru finanțarea afacerii tale.”; 
 4. Raport analiză business, criterii de eligibilitate și selecție, buget totalizator, proiecții financiare 
 5. Evaluăm, analizăm și adaptăm nevoia ta la legislația națională, astfel încât să maximizăm șansele de accesare; 
 6. Te sprijinim în alegerea furnizorilor și partenerilor ideali; 
 • Firme vechime peste 3 ani sau peste 3 angajați: 
 1. Consultanță personalizată – răspunsuri, soluții și recomandări – 90 minute/lună
 2. Identificăm cea mai bună oportunitate de finanțare pentru afacerea ta; 3. Te ținem constant la curent cu toate liniile de finanțare – pe mail și telefonic; 
 3. E-book: ”Circuitul Fondurilor Europene: toți pașii prin care trebuie să treci pentru finanțarea afacerii tale.”; 
 4. Raport analiză business, criterii de eligibilitate și selecție, buget totalizator, proiecții financiare 
 5. Evaluăm, analizăm și adaptăm nevoia ta la legislația națională, astfel încât să maximizăm șansele de accesare; 
 6. Te sprijinim în alegerea furnizorilor și partenerilor ideali; 8. Suport în procedurile de achiziții și pentru emiterea documentelor necesare; 
 7. Raport scris: Analizăm 3 competitori principali ai afacerii tale; 

Ulterior achizitiei, materialele ce însoțesc achiziția unui tip de abonament sunt puse la dispoziția Beneficiarului care le poate vizualiza nelimitat doar prin accesarea acestora în cadrul platformei online, livrarea acestora avand loc dintr-o data.

Produsele oferite de Companie sunt contra cost și sunt următoarele: Start-up și Persoane Fizice 

3 luni – 500 lei 

6 luni – 900 lei 

12 luni – 1750 lei 

 • Firme vechime 1-3 ani sau (1-3 angajați) 

3 luni – 1000 lei 

6 luni – 1800 lei 

12 luni – 3500 lei 

 • Firme vechime peste 3 ani sau peste 3 angajaț

3 luni – 1500 lei 

6 luni – 2750 lei 

12 luni – 4000 lei 

Prețurile menționate mai sus includ TVA. 

Beneficiarii declară că prestarea începe cu acordul prealabil expres al acestora şi confirmă că odată cu achiziția produsului, îşi pierde dreptul la retragere. 

Compania își rezervă dreptul de a actualiza aceste prețuri atunci când apreciază necesar, prețul modificat urmând a fi actualizat pe website. Noile prețuri nu se aplica produselor deja achiziționate la data modificării. 

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Compania se angajează să aducă la cunoștința Beneficiarului modalităţile de plată pentru produsul achiziționat dar și data până la care va livra produsul conform pachetului pentru care Beneficiarul optează.

Beneficiarul are cunoștință de faptul ca în momentul în care face comanda pentru produsul Companiei, Beneficiarul recunoaște în mod explicit că această comandă implică o obligație de a plăti. 

Beneficiarul va primi materialele incluse în abonament în maxim 24h de la achitarea prețului opțiunii selectate. 

În cadrul acestui serviciu, Clientul care are un Abonament valabil, va avea acces la un Calendar în care își va putea programa ziua, ora la care dorește să îi fie acordată consultanță, precum și care este subiectul (linii de finanțare, neclarități, întrebări de specialitate, etc.) despre care dorește să discute cu un consultant specializat. 

La data și la ora stabilită de Clienți, acesta din urmă va fi contactat de un consultant și îi va fi furnizată consultanță solicitată

Consultanța se acordă în limita timpului pentru fiecare opțiune de pachet, în fiecare lună. Timpul alocat nu se raportează pentru luna viitoare. 

Pentru a înlătura orice suprapunere sau confuzie, programarea pentru serviciul de consultanță va fi făcută de către Beneficiar prin intermediului aplicației terțe ”Calendly”. 

3.2 Pentru cine este acest Abonament? 

Serviciul Abonament este destinat exclusiv antreprenorilor (indiferent de calitatea lor – asociat, administrator, investitor etc.), freelancer color, persoanelor care doresc să își deschidă o afacere în România. 

În cadrul Abonamentului, Clientul va putea solicita consultanță care ține de domeniul comercial, afaceri, societăți, modalități de finanțare nerambursabila (Fonduri Europene, Fonduri Guvernamentale, etc.) 

Achiziția Abonamentului se poate face direct pe datele societății / PFA-ului / entității juridice pe care o reprezentați sau pe datele persoanei fizice. 

În cazul în care Abonamentul se achiziționează pe datele entității juridice, vă rugăm să comunicați datele de contact ale persoanei care va solicita consultanta.

ATENȚIE: 

Abonamentul se achiziționează pentru fiecare entitate juridică în parte. 

Nu este permisă furnizarea de consultanță pentru mai multe entități juridice, în baza unui singur Abonament. 

În același sens, este interzis să transmiteți mai departe, către o altă persoană, materialele de consultație pe care le-ați primit la momentul achiziționării Abonamentului, în scopul ca această persoană să beneficieze de consultanță fără să achite Abonamentul. 

În caz de nerespectare a prevederilor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a nu furniza consultanță

3.3 Cum se achiziționează serviciul? 

Clientul interesat de acest serviciu, va accesa link-ul dedicat serviciului, respectiv https://www.klothinvest.ro/abonament/ și va completa în Formularul de înscriere numele, prenumele său și numărul de telefon. 

Pentru a achiziționa serviciul este obligatorie citirea prezenței Politici de Abonament (adică Termenii și Condițiile care stabilesc regulile dintre noi și tine). 

După ce Clientul apasă click pe butonul de „Cumpără acum”, va fi redirecționat pe pagina platformei de plată BT, unde va completa datele sale – adresa de email, adresa de facturare și datele cardului cu care va efectua plata. 

Prin apăsarea butonului de „Abonare” Clientul confirmă Abonamentul său și permite să îi fie taxat cardul pentru această plată

Pentru achiziționarea Abonamentului este obligatorie furnizarea unor date reale. În caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de achiziționare a Abonamentului. 

Termenii și condițiile prezentate vor fi prezentate Beneficiarului, înainte de plasarea comenzii, și vor fi acceptate prin bifarea casetei de acceptare a acestora. 

3.4 Cum se utilizează acest serviciu?

După ce Clientul a achiziționat Abonamentul, va primi un link de Calendar, alături de factura fiscala, în cadrul căruia va putea să își stabilească singur programarea datei și a orei la care dorește să beneficieze de consultanță. În momentul în care Clientul își stabilește programarea, va completa și subiectul discuției – adică tema pe marginea căreia dorește să primească consultanța. 

Acest câmp referitor la Subiectul consultanței este obligatoriu, pentru a ne asigura că vom avea toate datele necesare Clientului. 

La data și la ora fixată de clienți, acesta va fi contactat de un consultant din cadrul Furnizorului, care îi va acorda consultanță solicitată

Garanțiile* abonamentului 

 1. Afli primul despre oportunitățile de finanțare pentru afacerea ta. 2. Răspundem fiecărei solicitări în maxim 24 de ore, pe toată perioada abonamentului. 
 2. Primești materialele în maxim 24 de ore de la achitare. 

3.5 Plata 

Prețul Abonamentului va fi achitat în Lei și va fi efectuată cu cardul ales de viitor Beneficiar al serviciului selectat. 

Plata se va face prin platforma BT, online, cu cardul, urmând instrucțiunile de plată oferite de platforma de plată

Kloth Invest nu este și nu va fi răspunzător pentru procesarea în mod eronat a plății, pentru erorile sistemului de plată, inclusiv dar fără a se limita la pierderile suferite utilizând sistemul de plată

Clientul poate solicita încetarea/renunțarea la Abonament în orice moment: – sau prin trimiterea unui e-mail către office@klothinvest.ro cu subiectul „Renuntare Abonament Kloth Invest”. 

*În cazul neîndeplinirii garanțiilor menționate, îți rambursăm contravaloarea abonamentului. 

3.5 Facturarea

Pentru fiecare plată lunară a Abonamentului, Clientul va primi o factură fiscală

În acest sens, factură fiscală se va emite pe datele furnizate de Client la momentul la care a achiziționat pentru prima data Abonamentul. 

Așadar, dacă Clientul dorește ca factură fiscală aferentă Abonamentului să îi fie emisă pe datele societății sale / pe datele PFA-ului său, atunci va furniza aceste date la momentul achiziției Abonamentului. 

Factură fiscală se va comunica Clientului, prin e-mail, la adresa de e-mail pe care a furnizat la momentul achiziției Abonamentului. 

3.6 Răspundere și Exonerare de Răspundere 

Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător pentru acuratețea informațiilor pe care le furnizează Clientul. Clientul este singurul răspunzător pentru informațiile pe care le transmite pentru a-i fi acordată consultanță telefonică. Totodată, Clientul este răspunzător și pentru corectitudinea informațiilor transmise. 

Mai precis, în cazul în care Clientul transmite informații incorecte sau care nu au legătură cu situația reală, consultanță îi va fi acordată pe baza informațiilor astfel cum au fost cele furnizate de către Client, sens în care Furnizorul nu poate fi răspunzător pentru consultanța acordată pe baza unei informații incorecte, eronate, inexacte transmise de Client. 

Clientul înțelege că obligația Furnizorului nu este una de rezultat (adică de a livra rezultatul dorit de Client). Furnizorul are obligația de diligență, adică de a depune toate eforturile necesare pentru a furniza consultanță Clientului. 

3.7 Reclamații 

Orice nemulțumire referitoare la Abonament va fi comunicată direct la adresa de e-mail: office@klothinvest.ro 

Vom răspunde la fiecare nemulțumire în termen de maximum 48 de ore lucrătoare, prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de Client. 

 1. Autoritatea în domeniu

Reclamațiile către Autoritatea Națională Pentru Protectia Consumatorilor se adresează ulterior momentului în care părțile contractului au încercat soluționarea pe cale amiabilă a diferendului dintre acestea. În situaţia în care nu s-a ajuns la o înţelegere între părți, Beneficiarul are dreptul de a depune o reclamaţie, sesizarea putandu-se face în nume personal. Reclamaţiile şi sesizările adresate Autorității Naționale Pentru Protectia Consumatorilor pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice, fără ca divergenţele dintre operatorii economici să intre în sfera de competenta a acestei instituții. 

Datele de contact ale autoritatii în domeniu sunt următoarele: Autoritatea Națională Pentru Protectia Consumatorilor 

Adresa: București, bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865 

Reclamațiile către Autoritatea Națională Pentru Protectia Consumatorilor se pot formula prin completarea formularului care poate fi accesat la următoarea adresa: http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx