KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – SM 6.3 PNDR

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Nume program: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – 2023
Autoritate Finanțatoare: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
Valoare Ajutor Nerambursabil: 50.000 EUR
Buget Apel: 107.000.000 EUR
Intensitatea finanțării: 85%
Valoare Cofinanțare: 15%
Calendar sesiune: Estimat sfarsitul anului 2023
Aplicanti eligibili:
A. Fermieri si formele asociative ale acestora
B.  Persoane fizice
Cheltuieli eligibilie:
A. capitalul de lucru,
B. achiziția de teren sau material biologic,
C. efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol,
D. activități de protecție a mediului (gestionarea efiecientă a gunoiului de grajd),
E. construire și modernizare clădiri cu destinație agroalimentară,
F. achiziția de echipamente în vederea îmbunătăţirii activităţii exploatației etc.,
G. activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot
fi eligibile, indiferent de natura acestora.