KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

 Programul Regional Centru 2021-2027 – Intervenția 2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

 Programul Regional Centru 2021-2027

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprindere din mediul urban
 • Start-Up din mediul urban

Valoarea finanțării

 • 25.000-200.000 euro pentru microîntreprindere
 • 25.000 – 100.000 euro pentru start-Up

Procentul finanțării nerambursabile

 • Microîntreprinderi și start-up: 90%

Conditii de Eligibilitate

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor (maxim 9 angajați/ 2 mil. euro cifra de afaceri)
 • start-up: microîntreprindere nou înființată, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii proiectului.

Număr consultant:
0749 043 371

Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

Cheltuieli eligibile

Active corporale:

 • Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

Activități de instruire a angajaților;

Activități conexe activității de bază:

 • activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
 • activități de consultanță privind managementul implementării proiectului;
 • activități privind auditul financiar al proiectului;
 • activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

Cheltuieli Neeligibile

 • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

 • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

 • cheltuielile cu relocarea;

 • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

 • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

 • dobânda împrumutului;

Alte Finantari

INFIINTARE IRIGATII D63

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

MICROINDUSTRIALIZARE IMM

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.