KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

 Programul Regional Centru 2021-2027

PROGRAM ACTIV

Programul Regional Centru 2021-2027 – Intervenția 2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprinderi din mediul urban;
 • Start-Up-uri din mediul urban.

Valoarea finanțării

 • 25.000-200.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 25.000 – 100.000 euro pentru Start-Up.

Procentul finanțării nerambursabile

 • Microîntreprinderi și start-up: 90%

Condiții de Eligibilitate

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor (maxim 9 angajați/ 2 mil. euro cifra de afaceri)
 • start-up: microîntreprindere nou înființată, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii proiectului.

Cheltuieli eligibile

Active corporale:

 • Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

Activități de instruire a angajaților;

Activități conexe activității de bază:

 • activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
 • activități de consultanță privind managementul implementării proiectului;
 • activități privind auditul financiar al proiectului;
 • activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

Cheltuieli neeligibile

 • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

 • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

 • cheltuielile cu relocarea;

 • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

 • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

 • dobânda împrumutului;

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Programul Regional Centru 2021-2027 – Intervenția 2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

  Beneficiari Eligibili

  • Microîntreprinderi din mediul urban;
  • Start-Up-uri din mediul urban.

  Valoarea finanțării

  • 25.000-200.000 euro pentru microîntreprindere;
  • 25.000 – 100.000 euro pentru Start-Up.

  Procentul finanțării nerambursabile

  Microîntreprinderi și start-up: 90%

  Condiții de Eligibilitate

   • Start-up: microîntreprindere nou înființată, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii proiectului.
   • se încadrează în categoria microîntreprinderilor (maxim 9 angajați/ 2 mil. euro cifra de afaceri)

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Cheltuieli eligibile

  Active corporale:

  • Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

  Activități de instruire a angajaților;

  Activități conexe activității de bază:

  • activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
  • activități de consultanță privind managementul implementării proiectului;
  • activități privind auditul financiar al proiectului;
  • activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

  Cheltuieli neeligibile

  • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
  • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;
  • cheltuielile cu relocarea;
  • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;
  • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;
  • dobânda împrumutului.

   Alte Finantari

   FEMEIA ANTREPRENOR 2024

   Programul „Femeia Antreprenor 2024” oferă femeilor de afaceri din România acces la fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 lei pentru dezvoltarea și extinderea IMM-urilor.

   DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

   Programul Start-Up Nation 2024 oferă fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români care doresc să-și dezvolte afaceri noi.

   kloth-invest
   DIGITALIZARE BUCUREȘTI-ILFOV

   Acest program oferă fonduri nerambursabile de 25.000-50.000 euro pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov, sprijinind digitalizarea afacerilor prin achiziția de echipamente și servicii IT.