KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Regiunea Nord-Est 2021-2027 – Prioritatea 1: OS 1.2. Ob. specific (3) Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor

Investiții pentru microîntreprinderi

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprinderi din mediul urban din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

Valoarea Proiectului privind finantarea

 • 50.000 euro – valore minimă
 • 200.000 euro – valoare maximă

Procentul finanțării nerambursabile

 • Maxim 90%

Condiții de eligibilitate

 • Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea NORD-EST și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea NORD-EST inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea NE;
 • Au fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022;
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
 • Nu au datorii la bugetul de stat;
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar;
 • Nu sunt în dificultate;

Număr consultant:
0749 043 371

Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

Cheltuieli eligibile

 • Pentru amenajarea terenului.
 • Cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială.
 • Pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului.
 • Construcții și instalații.
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj.
 • Cu organizarea de șantier.
 • Dotări (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări).
 • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabilede energie.
 • Achiziția de active necorporale.
 • Marketing și branding.

Cheltuieli Neeligibile

 •  alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
 •  cheltuielile privind costuri administrative;
 •  echipamente second-hand;
 •  cheltuielile de personal;
 •  cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 •  contribuția în natură;
 •  amortizarea;
 •  achiziții în regim de leasing;
 •  achiziţia de terenuri.

Alte Finantari

INFIINTARE IRIGATII D63

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

MICROINDUSTRIALIZARE IMM

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.