KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Regiunea Centru 2021-2027

1.4.1. Investiții tehnologice în IMM-uri

Intervenția 1.4.1. Investiții tehnologice în IMM-uri

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprinderi din mediul urban
 • Intreprinderi mici și mijlocii din mediul urban sau rural

Valoarea finanțării

 • 250.000 euro – valoare minimă
 • 1.500.000 – valoare maximă

Procentul finanțării nerambursabile

Întreprinderi mijlocii:
– Alba și Mureș: 60%
– Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu: 50%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi: 
– Alba și Mureș: 70%
– Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu: 60% 

Număr consultant:
0749 043 371

Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

Condiții de Eligibilitate

 • Solicitantul are o firmă și  se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii care activează în regiunea Centru ;

 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile

Active corporale:

 • echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement;
 • tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă) 
 • echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri.

  Active necorporale:

 • brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;

  Cheltuieli neeligibile

  • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

  • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

  • cheltuielile cu relocarea;

  • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

  • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

  • dobânda împrumutului;

  Alte Finantari

  INFIINTARE IRIGATII D63

  Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

  DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

  Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

  MICROINDUSTRIALIZARE IMM

  Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.