KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Înființare sistem Irigații (DR-26) 

Înfiintare sistem de irigații

VII.Nume program: DR-26 Infiintarea sistemelor de irigatii – 2023
VIII. Autoritate Finanțatoare: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
IX. Valoare Ajutor Nerambursabil: 500.000 EUR
X. Buget Apel: 102.000.000 EUR
XI. Intensitatea finanțării: 65%
XII.Valoare Cofinanțare: 35%
XIII. Calendar sesiune: Estimat iunie 2023
XIV. Aplicanti eligibili:
A. Fermieri si formele asociative ale acestora
B. 🚫 Persoane fizice
XV.Cheltuieli eligibilie:
A. Toate cheltuielile prevăzute în planul de afaceri conform cerințelor
finanțatorului;
Active corporale –
● stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă;
● montarea sistemelor de contorizare a apei;
● montarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei din surse
regenerabile (solară, eoliană, aerotermala, geotermală, hidrotermală, etc.);