George Stan

Manager de proiect

George Nistor, a început activitatea de consultanță încă din anul 2006.
A elaborat și a oferit consultanță în accesarea finanțărilor nerambursabile pre-aderare PHARE 2004-2006 și pentru acesarea finanțărilor nerambursabile pentru autorități publice, organisme non-guvernamentale, IMM-uri în ambele cadre financiare 2007-2013 și 2014-2020.

Un numar de peste 50 de proiecte elaborate, implementate si finalizate cu succes, cu o valoare estimata de peste 10.000.000 Euro.

Experienta profesionala: Economist, Manager Proiect din 2011, Expert accesare fonduri europene din 2011, Formator din 2012.

george.nistor@klothinvest.ro