KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Regional Nord Vest 2021-2027 – PRIORITATEA 1: Acțiunea a) “Creșterea competitivității IMM-urilor”

PROGRAM ACTIV

Programul Regional Nord Vest 2021-2027 – PRIORITATEA 1: Acțiunea a) “Creșterea competitivității IMM-urilor”

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprindere;
 • Întreprindere mică;
 • Întreprindere mijlocie.

Valoarea finanțării

 • 200.000 euro – valoarea minimă;
 • 1.500.000 euro – valoarea maximă.

Procentul finanțării nerambursabile

 • Întreprinderi mijlocii:
  – Bihor și Cluj: 50%
  – Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj: 60%
 • Întreprinderi mici și microîntreprinderi:

  – Bihor și Cluj: 60%
  – Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj: 70%

Condiții de Eligibilitate

 • Solicitantul are o firmă și  se încadrează în categoria microîntreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii care activează în regiunea Nord-Vest;

 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile

Active corporale:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Active necorporale:

  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

Cheltuieli neeligibile

 • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
 • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;
 • cheltuielile cu relocarea;
 • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;
 • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;
 • dobânda împrumutului.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Programul Regional Nord Vest 2021-2027 – PRIORITATEA 1: Acțiunea a) “Creșterea competitivității IMM-urilor”

  Beneficiari Eligibili

  • Microîntreprindere;
  • Întreprindere mică;
  • Întreprindere mijlocie.

  Valoarea finanțării

  • 200.000 euro – valoarea minimă;
  • 1.500.000 euro – valoarea maximă.

  Procentul finanțării nerambursabile

  • Întreprinderi mijlocii:
   – Bihor și Cluj: 50%
   – Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj: 60%

   Întreprinderi mici și microîntreprinderi: 
   – Bihor și Cluj: 60%
   – Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj: 70% 

  Condiții de Eligibilitate

  • Solicitantul are o firmă și  se încadrează în categoria microîntreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii care activează în regiunea Nord-Vest;

  • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Cheltuieli eligibile

  Active corporale:

  • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

  Active necorporale:

  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

  Cheltuieli neeligibile

  • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

  • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

  • cheltuielile cu relocarea;

  • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

  • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

  • dobânda împrumutului;

  Alte Finantari

  FEMEIA ANTREPRENOR 2024

  Programul „Femeia Antreprenor 2024” oferă femeilor de afaceri din România acces la fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 lei pentru dezvoltarea și extinderea IMM-urilor.

  DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

  Programul Start-Up Nation 2024 oferă fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români care doresc să-și dezvolte afaceri noi.

  kloth-invest
  DIGITALIZARE BUCUREȘTI-ILFOV

  Acest program oferă fonduri nerambursabile de 25.000-50.000 euro pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov, sprijinind digitalizarea afacerilor prin achiziția de echipamente și servicii IT.