KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Regiunea Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

PROGRAM INACTIV

Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprindere din mediul urban;
 • Întreprindere mică sau mijlocie din mediul urban sau rural;

Valoarea finanțării

 • 20.000 euro – valoare minimă
 • 300.000 – valoare maximă

Procentul finanțării nerambursabile

 • Microîntreprinderi întreprinderi mici și mijlocii: 90%

Condiții de Eligibilitate

 • Solicitantul are o firmă și  se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii care activează în regiunea Centru ;

 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile

 • adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materii prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), 

 • dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

 • dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

 • instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

  Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de minimis.
  Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active corporale.

  Cheltuieli neeligibile

  • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

  • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

  • cheltuielile cu relocarea;

  • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

  • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

  • dobânda împrumutului.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

  Beneficiari Eligibili

  • Microîntreprindere din mediul urban;
  • Întreprindere mică sau mijlocie din mediul urban sau rural;

  Valoarea finanțării

  • 25.000 euro – valoare minimă
  • 300.000 – valoare maximă

  Procentul finanțării nerambursabile

  • Microîntreprinderi întreprinderi mici și mijlocii: 90%

  Condiții de Eligibilitate

  • Solicitantul are o firmă și  se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii care activează în regiunea Centru ;

  • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Cheltuieli eligibile

  • adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materii prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), 

  • dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

  • dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

  • instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

   Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de minimis.
   Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active corporale.

   Cheltuieli neeligibile

   • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

   • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

   • cheltuielile cu relocarea;

   • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

   • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

   • dobânda împrumutului.

   Alte Finantari

   FEMEIA ANTREPRENOR 2024

   Programul „Femeia Antreprenor 2024” oferă femeilor de afaceri din România acces la fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 lei pentru dezvoltarea și extinderea IMM-urilor.

   DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

   Programul Start-Up Nation 2024 oferă fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români care doresc să-și dezvolte afaceri noi.

   kloth-invest
   DIGITALIZARE BUCUREȘTI-ILFOV

   Acest program oferă fonduri nerambursabile de 25.000-50.000 euro pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov, sprijinind digitalizarea afacerilor prin achiziția de echipamente și servicii IT.