KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Femeia Antreprenor 2024

PROGRAM ACTIV

Femeia Antreprenor 2024

Beneficiari Eligibili

 • IMM-uri în care cel puțin un asociat este femeie și deține minim 50% din acțiuni​​;

Valoarea finanțării

 • Până la 200.000 lei per afacere;

Procentul finanțării nerambursabile

 • Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Condiții de Eligibilitate

 • nu pot înstrăina părți sociale/ acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%;

 • cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. 

 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; 
 • creează cel puțin două locuri de muncă cu normă completă;
 • o întreprindere nu poate avea calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul Programului. 

Cheltuieli eligibile

 • echipamente tehnologice;
 • achiziționarea de spații de lucru;
 • producție și pentru prestări servicii și comerț;
 • mijloace de transport;
 • mobilier și aparatură birotică;
 • salarii și utilitățisite de prezentare;
 • marketing;
 • echipamente IT;
 • consultanță pentru scrierea, depunerea și implementarea proiectului;
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Femeia Antreprenor 2024

  Beneficiari Eligibili

  • IMM-uri în care cel puțin un asociat este femeie și deține minim 50% din acțiuni​​;

  Valoarea finanțării

  • Până la 200.000 lei per afacere;

  Procentul finanțării nerambursabile

  • Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile

  Condiții de Eligibilitate

  • nu pot înstrăina părți sociale/ acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%;

  • cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. 

  • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
  • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; 
  • creează cel puțin două locuri de muncă cu normă completă;
  • o întreprindere nu poate avea calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul Programului. 

   Număr consultant:
   0746 278 278

   Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

   Domenii eligibile

   • pescuitul și acvacultura;

   • producția primară a produselor agricole;

   • producția primară de produse pescărești și de acvacultură;

   • prelucrare și comercializare ale produselor agricole

   • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

   • activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre.

    Alte Finantari

    FEMEIA ANTREPRENOR 2024

    Programul „Femeia Antreprenor 2024” oferă femeilor de afaceri din România acces la fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 lei pentru dezvoltarea și extinderea IMM-urilor.

    DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

    Programul Start-Up Nation 2024 oferă fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români care doresc să-și dezvolte afaceri noi.

    kloth-invest
    DIGITALIZARE BUCUREȘTI-ILFOV

    Acest program oferă fonduri nerambursabile de 25.000-50.000 euro pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov, sprijinind digitalizarea afacerilor prin achiziția de echipamente și servicii IT.