KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Electric UP II – Ediția 2024

PROGRAM ACTIV

Electric UP II – Ediția 2024

Beneficiari Eligibili

 •  Întreprinderi Mici și Mijlocii din domeniul HORECA

Valoarea finanțării

 • Până la 150.000 Euro/Beneficiar

Procentul finanțării nerambursabile

 • Maxim 75% din valoarea proiectului

Condiții de Eligibilitate

 • întocmește și prezintă o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz; analiza energetică va fi elaborată de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME;

 • nu are datorii la bugetul de stat și local;

 • deschide cont la Trezorerie alocat Electric UP, până cel târziu la data semnării contractului de finanțare;

 • nu se află în insolvență, dizolvare, lichidare, desființare, radiere;

 • au drept de folosință asupra imobilului unde se implementează proiectul;

  Domenii de Activitate/CAEN-uri Eligibile:
  5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,
  5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată,
  5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,
  5590 – Alte servicii de cazare,
  5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație,
  5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, â
  5629 – Alte activități de alimentație,
  5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.,
  9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.;

Cheltuieli eligibile

 • adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materii prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), 

 • dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

 • dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

 • instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

  Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de minimis.
  Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active corporale.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Electric UP II – Ediția 2024

  Beneficiari Eligibili

  • Întreprinderi Mici și Mijlocii din domeniul HORECA

  Valoarea finanțării

  • Până la 150.000 Euro/Beneficiar

  Procentul finanțării nerambursabile

  • Maxim 75% din valoarea proiectului

  Condiții de Eligibilitate

  • întocmește și prezintă o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz; analiza energetică va fi elaborată de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME;
  • nu are datorii la bugetul de stat și local;
  • deschide cont la Trezorerie alocat Electric UP, până cel târziu la data semnării contractului de finanțare;
  • nu se află în insolvență, dizolvare, lichidare, desființare, radiere;
  • au drept de folosință asupra imobilului unde se implementează proiectul.

   Domenii de Activitate/CAEN-uri Eligibile:
   5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,
   5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată,
   5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,
   5590 – Alte servicii de cazare,
   5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație,
   5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, â
   5629 – Alte activități de alimentație,
   5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.,
   9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.;

   Număr consultant:
   0746 278 278

   Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

   Cheltuieli eligibile

   • Achiziția unui sistem de panouri fotovoltaice – între 27 kWp și 150 kWp;
   • Cel puțin o stație de încărcare vehicule electrice si hibrid – minim 22 kW;
   • Sistem de stocare a energiei – minim 30% din valoarea energiei produse;
   • Sistem electric de încălzire/răcire – maxim 30% din valoarea cheltuielilor;
   • Proiectarea, obținerii avizelor – maxim 5% din valoarea totală a proiectului;
   • Consultanță, management proiect – maxim 5% din valoarea totală a proiectului;
   • Montaj, punere în funcțiune a sistemelor – maxim 10% din valoarea totală a proiectului;
   • Cheltuieli cu branșamentul, racordarea la rețeaua electrică;

    Alte Finantari

    FEMEIA ANTREPRENOR 2024

    Programul „Femeia Antreprenor 2024” oferă femeilor de afaceri din România acces la fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 lei pentru dezvoltarea și extinderea IMM-urilor.

    DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

    Programul Start-Up Nation 2024 oferă fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români care doresc să-și dezvolte afaceri noi.

    kloth-invest
    DIGITALIZARE BUCUREȘTI-ILFOV

    Acest program oferă fonduri nerambursabile de 25.000-50.000 euro pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov, sprijinind digitalizarea afacerilor prin achiziția de echipamente și servicii IT.