KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Regional București-Ilfov

Digitalizare 25.000 – 50.000

PROGRAM ACTIV

Apel dedicat sprijinului IMM pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în regiunea București-Ilfov

Beneficiari Eligibili

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu sediul în regiunea București-Ilfov și locația de implementare în mediul urban/rural;

Valoarea finanțării

 • 25.000 euro – valoare minimă
 • 50.000 – valoare maximă

Procentul finanțării nerambursabile

 • Maxim 90%

Aplicanți Neeligibili

 • este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene;
 • se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
 • este în dificultate – doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare;
 • a fost găsit vinovat pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene;
 • desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc;
 • dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen;
 • au datorii la bugetul de stat.

Condiții de Eligibilitate

 • Vor fi determinate la momentul publicarii ghidului final.

Cheltuieli eligibile

Investiții în active corporale și necorporale necesare pentru implementarea a minimum 7 din cele 12 tehnologii digitale

1. Achiziționarea de echipamente hardware TIC, și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv activități de instalare, configurare, punere în funcțiune
2. Realizarea rețelei LAN/WiFi necesare pentru implementarea proiectului
3. Achiziția de aplicații software/licențe necesare pentru implementarea proiectului
4. Achiziția și furnizarea de echipamente și dispozitive mobile cu conexiune la internet pentru cel puțin 20% din angajați
5. Achiziția de servicii de realizare a unui simplu website de prezentare a companiei și/sau a unui website cu funcții complexe (are cel puțin o caracteristică din următoarele: descrierea bunurilor sau serviciilor, liste de preț; posibilitatea pentru vizitatori de a-și personaliza sau proiecta online bunurile sau serviciile; urmărirea stadiului comenzilor plasate; etc.)
6. Achiziția de servicii social media pe perioada de implementare a proiectului
7. Achiziția de servicii de publicitate pe internet pe perioada de implementare a proiectului
8. Achiziția de servicii de tip cloud computing mediu sau ridicat pe perioada de implementare a proiectului
9. Achiziția de sistem de trimitere de facturi electronice pentru procesare automatizată
10. Activități de instruire a personalului pentru operarea și monitorizarea sistemelor IT achiziționate prin proiect și a personalului care va asigura mentenanța acestora, dacă este cazul, sau achiziția de servicii de suport IT
11. Dezvoltarea, implementarea și/sau optimizarea unei platforme de comerț electronic pentru a crește vânzările online ale întreprinderii, etc

Achiziție servicii:
1. Activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de digitalizare și a auditului de maturitate digitală, care va include nivelul de intensitate digitală inițial și soluția digitală propusă pentru atingerea unei intensități ridicate și anexele acestora
2. Activități privind managementul implementării proiectului
3. Achiziția de servicii pentru implementarea și consolidarea soluțiilor de securitate cibernetică aplicabile pentru rețelele, dispozitivele, aplicațiile, sistemele vizate de investițiile din proiect pe perioada de implementare a proiectului
4. Activități privind auditul IT al proiectului, care confirmă îndeplinirea/ utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
5. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

  Domenii neeligibile

  • pescuitul și acvacultura;
  • producția primară a produselor agricole;
  • producția primară de produse pescărești și de acvacultură;
  • prelucrare și comercializare ale produselor agricole;
  • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
  • activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre;

  Apel dedicat sprijinului IMM pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în regiunea București-Ilfov

  Beneficiari Eligibili

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu sediul în regiunea București-Ilfov și locația de implementare în mediul urban/rural;

  Valoarea finanțării

  • 25.000 euro – valoare minimă
  • 50.000 – valoare maximă

  Procentul finanțării nerambursabile

  • Maxim 90%

  Condiții de Eligibilitate

  • Vor fi determinate la momentul publicarii ghidului final.

  Număr consultant:
  0746 278 278

  Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

  Aplicanți Neeligibili

  • este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  • face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene;
  • se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
  • este în dificultate – doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare;
  • a fost găsit vinovat pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene;
  • desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc;
  • dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen;
  • au datorii la bugetul de stat.

  Cheltuieli eligibile

  Investiții în active corporale și necorporale necesare pentru implementarea a minimum 7 din cele 12 tehnologii digitale

  1. Achiziționarea de echipamente hardware TIC, și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv activități de instalare, configurare, punere în funcțiune
  2. Realizarea rețelei LAN/WiFi necesare pentru implementarea proiectului
  3. Achiziția de aplicații software/licențe necesare pentru implementarea proiectului
  4. Achiziția și furnizarea de echipamente și dispozitive mobile cu conexiune la internet pentru cel puțin 20% din angajați
  5. Achiziția de servicii de realizare a unui simplu website de prezentare a companiei și/sau a unui website cu funcții complexe (are cel puțin o caracteristică din următoarele: descrierea bunurilor sau serviciilor, liste de preț; posibilitatea pentru vizitatori de a-și personaliza sau proiecta online bunurile sau serviciile; urmărirea stadiului comenzilor plasate; etc.)
  6. Achiziția de servicii social media pe perioada de implementare a proiectului
  7. Achiziția de servicii de publicitate pe internet pe perioada de implementare a proiectului
  8. Achiziția de servicii de tip cloud computing mediu sau ridicat pe perioada de implementare a proiectului
  9. Achiziția de sistem de trimitere de facturi electronice pentru procesare automatizată
  10. Activități de instruire a personalului pentru operarea și monitorizarea sistemelor IT achiziționate prin proiect și a personalului care va asigura mentenanța acestora, dacă este cazul, sau achiziția de servicii de suport IT
  11. Dezvoltarea, implementarea și/sau optimizarea unei platforme de comerț electronic pentru a crește vânzările online ale întreprinderii, etc

  Achiziție servicii:
  1. Activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de digitalizare și a auditului de maturitate digitală, care va include nivelul de intensitate digitală inițial și soluția digitală propusă pentru atingerea unei intensități ridicate și anexele acestora
  2. Activități privind managementul implementării proiectului
  3. Achiziția de servicii pentru implementarea și consolidarea soluțiilor de securitate cibernetică aplicabile pentru rețelele, dispozitivele, aplicațiile, sistemele vizate de investițiile din proiect pe perioada de implementare a proiectului
  4. Activități privind auditul IT al proiectului, care confirmă îndeplinirea/ utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
  5. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

   Domenii neeligibile

   • pescuitul și acvacultura;
   • producția primară a produselor agricole;
   • producția primară de produse pescărești și de acvacultură;
   • prelucrare și comercializare ale produselor agricole;
   • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
   • activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre;

   Alte Finantari

   FEMEIA ANTREPRENOR 2024

   Programul „Femeia Antreprenor 2024” oferă femeilor de afaceri din România acces la fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 lei pentru dezvoltarea și extinderea IMM-urilor.

   DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

   Programul Start-Up Nation 2024 oferă fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români care doresc să-și dezvolte afaceri noi.

   kloth-invest
   DIGITALIZARE BUCUREȘTI-ILFOV

   Acest program oferă fonduri nerambursabile de 25.000-50.000 euro pentru IMM-urile din regiunea București-Ilfov, sprijinind digitalizarea afacerilor prin achiziția de echipamente și servicii IT.